Ons bureau

Quick Scan! communicatie combineert dynamiek met de meest uiteenlopende activiteiten op communicatief gebied. De filosofie van ons bureau is kort en krachtig: u, de klant dus, staat in de schijnwerpers. Met een voortvarende aanpak en een praktische en resultaatgerichte werkwijze verwezenlijken wij uw communicatiewensen zonder dat wij zelf op de voorgrond willen treden. Het draait immers om uw bedrijf of organisatie, de boodschap die u wilt uitdragen en de doelgroep die u wilt bereiken.

Evenementen

Weet je waar we blij van worden: evenementen! We organiseren ze graag: van concept tot realisatie. Van startseinen tot en met openingen; van catering tot en met promotiemedewerkers; van tenten tot en met geluid; van spreekstalmeesters tot en met opvallende acts; van gastenontvangsten tot en met goede locaties. Van publiciteit tot en met promotiefilmpjes. En van draaiboeken tot en met budgetbewaking. Echt:  we doen het zo graag, want het is zo ontzettend leuk om evenementen te bedenken en te verzorgen al dan niet met gespecialiseerde partners als cateraars en fotograven.

Denk hierbij aan persconferenties, openingen van NS Fietsenstallingen, startseinen voor in gebruik name van nieuwe P+R-terreinen, openingen van compleet nieuwe stations, starseinen van verbouwingen, openingen van nieuwe winkels en productintroducties. Een keer brainstormen?