Is het een nieuwsgierig aagje of nieuwsgierig Aagje?